Fundering betonnen vloer

Kleine en grote sloopklussen altijd voor de beste prijs!

24/7 bereikbaar in heel Nederland

CONTACT

Sloop Concurrent

Olivierstraat 16
2021BL Haarlem

Tel: 06-40125121

btw: NL859818275B01
kvk: 74231286

bouwgarant keurmerk

Een fundering heeft als functie het gewicht van het gebouw of constructie over te dragen naar de ondergrond. Het verwijderen van een fundering is niet de meest eenvoudige klus. Het vereist niet alleen het inzicht van een professional, maar er is ook nog eens een hoop fysieke kracht nodig. De Sloop-Concurrent heeft een jarenlange ervaring in het slopen van funderingen bij gebouwen en helpt u graag! Lees verder om meer te weten te komen over welke soorten funderingen er zijn, wat het slopen van een fundering nou precies inhoudt en waar u rekening mee moet houden bij een dergelijke sloop.

Wat voor soort vormen funderingen zijn er?

Er zijn verschillende soorten funderingen waar een gebouw op geplaatst kan worden. Vaak is de fundering onder het maaiveld gelegen, dit is het grenzende vlak tussen de ondergrond en de lucht. Hierdoor kan de hoogte van een maaiveld verschillen. We bespreken hieronder de verschillende vormen funderingen:

Paalfundering

Een fundering op palen wordt gebruikt wanneer de grond nabij het oppervlakte niet sterk genoeg is voor een fundering op staal of rechtstreekse fundering en er geen grondverbetering mogelijk is. In dit geval wordt er vaak een fundering met betonnen heipalen toegepast. Een heipaal leidt het gewicht van het bovenliggende gebouw of constructie af naar de dieper gelegen zandlagen, die wel stevig genoeg zijn.

Heipalen kunnen hun draagkracht ontlenen aan het plakken aan de bodemlaag waar de paal doorheen wordt geheid. Het komt vaak voor dat de grond diep bij klei- of veengrond of moerassige grond zit. Soms wordt er ook gekozen voor een damwand of diepwand als fundering te gebruiken. Het principe hiervan is ongeveer hetzelfde als bij een normale paalfundering.

Fundering op staal

Een fundering op staal wordt ook wel een rechtstreekse fundering genoemd. Dit is de meest voorkomende methode funderingen. Dit type fundering wordt veelal gebruikt wanneer een gebouw te licht is. De onderliggende bodem moet hierbij voldoende draagkracht bevatten. Er wordt daarom vaak grondverbetering toegepast, zodat de draagkracht van de onderliggende bodem wordt vergroot. De fundering bestaat in tegenstelling tot wat de naam doet denken niet voornamelijk uit staal. Integendeel, de fundering bestaat vaak uit gewapend beton. ‘’Op staal’’ stamt af van de Oudgermaanse term ‘’stal’’ en Oudfrans ‘’estal’’, wat vaste plaats of rusten betekent. Staal betekent hier dus eigenlijk niet meer dan een harde bodem of ondergrond.

Algemene vloerplaat

Dit type fundering wordt ook wel ‘Algemene funderingsplaat’ genoemd en wordt toegepast wanneer de draagkrachtige grond te diep zit. Deze dubbelgewapende betonnen plaat (zowel boven als onder) van ten minste 30 cm dik is verdeeld over het gehele oppervlakte van het gebouw. Dit soort fundering wordt veelal toegepast wanneer er sprake is van weinig draagkracht en een horizontaal gelijk-gelaagde ondergrond. Als dit niet het geval is, dreigt er het gevaar dat het gebouw scheef kan komen te staan. De constructie wordt op een stijve plaat gebouwd die als een soort vlot fungeert.

Daarnaast wordt deze methode vaak toegepast wanneer de draagkrachtige grond te diep zit. Een algemene funderingsplaat is geschikt voor doe-het-zelvers omdat het een eenvoudige methode betreft. De plaat wordt rechtstreeks op de grond gestort.

Caissonfundering

Een caissonfundering bestaat uit een grote betonnen, stalen of soms houten soort ‘’doos’’. Deze zorgt ervoor dat het bovenliggende gewicht over een groot oppervlakte wordt verdeeld. Caissons worden aan het oppervlakte geboud waarbij onderliggende grond wordt verwijderd. Hierdoor zakken ze naar de door u gewenste diepte. Deze methode wordt onder andere toegepast bij brugpijlers.

Poerenfundering

De type fundering wordt ook wel pijlerfundering genoemd en bestaat uit meerdere gewapend betonnen stukken blokken. Deze blokken heten ook wel ‘poeren’. Dit type fundering wordt vooral toegepast wanneer er puntlasten zijn. Bij deze methode worden er balken onder de muren van het gewapend beton geplaatst die belasting van de muren doorgeven naar de poeren.

Puttenfundering

Bij dit type fundering worden er ‘funderingsputten’ gemaakt die gevuld worden met beton. Op de putten worden balken van gewapend beton geplaatst die de belasting van de muren doorgeven naar de putten. Er is bij deze vorm van funderen weinig graafwerk nodig. Deze methode fundering wordt veelal gebruikt wanneer er sprake is van een draagkrachtige grond.

Wanneer moet een fundering worden gesloopt?

Vaak wordt een fundering gesloopt zodat er meer ruimte kan worden gecreërd voor onder andere een nieuwe indeling van het huis, om leidingwerk aan te leggen, betonrot te verwijderen of bijvoorbeeld om een balkon te slopen. Er kunnen daarnaast verschillende problemen optreden waardoor een fundering op staal, algemene vloerplaat, paalfundering, caissonfundering of ander soort fundering gesloopt dient te worden. Lees hieronder meer over de meest voorkomende problemen bij funderingen.

Houten palen

In Nederland staan nog veel oude gebouwen die zijn gebouwd op houten paen zonder een betonnen oplanger. Een veel voorkomende reden om een fundering te slopen is omdat de houten palen weg beginnen te rotten doordat ze in aanraking zijn gekomen met zuurstof. Hierdoor verliezen zij hun draagkracht en kunnen de palen door het paalrot breken en/of instorten. Als de palen te zwak moet er opnieuw gefundeerd worden. Een fundering op staal kan niet rotten, maar kan wel verzakken wat ook weer tot voor grote schade kan zorgen.

Lage grondwaterstand

Een andere reden voor het slopen van funderingen is vanwege een te lage grondwaterstand.  Oorzaken van een te lage waterstand kan zijn door het weglekken van het grondwater door kieren in verouderde rioolbuizen of door defecte huisaansluitingen (waardoor grondwater in de rioolbuis verdwijnt). Het grondwater verdwijnt eveneens in het riool wanneer er waterafsluitende bestraging (asfalt) is aangebracht. Meestal is er als gevolg van een te lage grondwaterstand zelfs sprake van droogstand.

Fundering fout ontworpen

Het kan tevens voorkomen dat de fundering verkeerd is ontworpen. Het is daarom ontzettend belangrijk dat u eerst onderzoek doet naar een betrouwbaar bedrijf om te funderen. U kunt er ook voor kiezen om het werk zelf te doen, echter raden wij dit af zodra u hier ook maar een beetje over twijfelt. Funderen vereist veel fysieke kracht en professionele kennis en precisie. De werknemers van Sloop-Concurrent hebben een jarenlange ervaring opgebouwd waardoor zij veel kennis van het vak hebben. Het belang van het goed aanleggen van een fundering is zeer groot, het betreft immers uw hele huis wat op de fundering rust. Loop dus geen risico en huur onze diensten in zodat u er zeker van bent dat alles netjes en efficiënt wordt gebouwd.

Trillingen

Ook door trillingen van bijvoorbeeld een motor of van de generatoren in een fabriek kan er veel schade worden aangericht als de fundering hier niet op is berekend. Bij twijfel van de kwaliteit van uw funderingen kan er altijd een funderingsonderzoek worden uitgevoerd.

Daarnaast hoeft het niet per se een woonhuis te zijn waarbij de fundering gesloopt dient te worden: Sloop-Concurrent heeft ervaring in het sloopprojecten bij vanallerlei soorten gebouwen. Denk hierbij aan kantoren, winkels en bedrijfspanden. Dit kunnen oude, nieuwe, grote en kleine woningen zijn. Ook is het mogelijk dat er slechts een deel gesloopt hoeft te worden, zoals een verdieping.

Betrek fundering professionals bij uw project

Een fundering slopen kan niet handmatig worden gedaan. Voordat u start met de sloop van uw woning of gebouw of een deel hiervan is het van belang dat u experts inschakelt. Deze expert kan u voorzien van benodigde informatie.

Hulp nodig bij het betonvloer slopen / fundering slopen?

Heeft u hulp nodig bij het slopen van de fundering bij uw gebouwobject? Wij van Sloop-Concurrent helpen u graag. Mocht u nog vragen hebben wat betreft sloopwerkzaamheden of het inhuren van Sloop-Concurrent als sloopbedrijf voor uw klus, neem gerust contact met ons op! Wij zijn per telefoon of e-mail bereikbaar. De contactgegevens kunt u terugvinden op de volgende pagina: contact.

Referenties Sloop-Concurrent

Bent u benieuwd naar (fundering) sloopprojecten die wij hebben uitgevoerd? Klik hier om de referenties van een aantal van onze sloopprojecten te lezen. Ook vindt u hier foto’s van de werkzaamheden om een beter beeld te geven.