Olivierstraat 16

2021BL Haarlem

Heeft u vragen?

(06) 4012 5121

E-mail versturen

info@sloop-concurrent.nl

Asbestinventarisatie kosten

OVER SLOOP CONCURRENT

Offerte aanvragen?

INHOUDSOPGAVE

Asbest kan grote risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Wanneer losse vezels van asbesthoudende materialen worden ingeademd is het gevaarlijk. Sinds 1993 is de toepassing van asbest in de bouw daarom door de overheid verboden. Gebouwen van voor die tijd kunnen echter nog asbesthoudend materiaal bevatten. Asbest is met het blote oog niet altijd waarneembaar of te herkennen. Laat daarom een asbestinventarisatie uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Op deze pagina vindt u meer informatie over de gemiddelde kosten van een asbestinventarisatie, de prijsopbouw en de typen onderzoeken van asbestinventarisatie.

Sloop Concurrent - Het complete sloopbedrijf

Wat kost een asbestinventarisatie?

Om uzelf voor vervelende financiële verrassingen te behoeden wilt u graag een indicatie van de te verwachten kosten.

Bekijk in onderstaand schema de gemiddelde kosten van een asbestinventarisatie voor een doorsnee woning. De onderstaande prijzentabel is slechts ter indicatie. De uiteindelijke kosten van een asbestinventarisatie kunnen hiervan afwijken en verschillen per bedrijf.

Gemiddelde kosten (incl. btw) asbestinventarisatie
Type onderzoekVanTotAanvullende informatie
Type 0€ 125€ 225Oppervlakkige vaststelling: een visuele beoordeling of materialen mogelijk asbest bevatten.
Type A€ 400€ 600Licht destructief onderzoek: een inspectie naar de aanwezigheid van asbest dat direct waarneembaar is. Een monster van het materiaal wordt in het laboratorium onderzocht op asbest.
Type B€ 750€ 1.500Zwaar destructief onderzoek: een inspectie naar de aanwezigheid van asbest dat niet direct waarneembaar is. Sloop- en breekwerk is vaak onvermijdelijk.
Extra monster€ 50€ 70In de meeste gevallen zijn er standaard 1 of 2 monsters bij het type A- of B-onderzoek inbegrepen. Soms zijn er aanvullende monsters nodig.

Hoe Sloop Concurrent te werk gaat

Voordat wij voor u aan de slag gaan, wilt u natuurlijk eerst weten hoe Sloop Concurrent te werk gaat? Hieronder vindt u een eenvoudige stappenplan. Wij ontzien u van A tot Z.

Offerte aanvragen

Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontvang binnen 24 uur een offerte op maat

Project inplannen

Gaat u akkoord met de offerte? Dan plannen wij de sloopwerkzaamheden met u in

Uitvoering werkzaamheden

Onze medewerkers gaan aan de slag. Wij leveren het project pas op, wanneer u 100% tevreden bent

Asbestsanering
Kosten asbestinventarisatie

Wat beïnvloedt de prijs van asbestinventarisatie?

De exacte prijs op de offerte is afhankelijk van verschillende factoren. Onderstaande onderdelen bepalen de hoogte van de kosten van een asbestinventarisatie.

Type onderzoek

De kosten zijn afhankelijk van het type onderzoek dat wordt uitgevoerd. Over het algemeen geldt het type-onderzoek het meest voordelig is. De gemiddelde kosten voor een doorsnee woning komen uit op € 175,-. Type B-onderzoek is het duurst en kost gemiddeld € 1.125,-. Het type A-onderzoek valt er tussenin met een gemiddelde prijs van € 500,-.

Aanvullende opties

In de meeste gevallen zijn er standaard een monsterafname en laboratoriumonderzoek van één of meerdere materiaalmonsters bij het type A- of B-onderzoek inbegrepen. Soms is het echter noodzakelijk om meerdere materiaalmonsters af te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij er meerdere asbestverdachte objecten worden aangetroffen. Voor extra monsters wordt er een meerprijs gerekend. Gemiddeld zal dit neerkomen op zo’n € 60,- per aanvullende monster.

Daarnaast is het bij veel bedrijven mogelijk om asbest direct te laten verwijderen indien dit wordt aangetroffen. Hiervoor worden de kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van asbest.

GROOTTE VAN HET PAND​

De kosten van een asbestinventarisatie zijn mede afhankelijk van de grootte van het pand en/of de te onderzoeken ruimte. De gemiddelde kosten uit bovenstaand tabel zijn gebaseerd op de kosten van een doorsnee woning. Wilt u slechts één ruimte laten onderzoeken, zoals een tuinschuur of een badkamer, dan vallen de kosten lager uit. Wilt u echter een groot bedrijfspand laten onderzoeken, dan vallen de inventarisatiekosten waarschijnlijk hoger uit.

BEREIKBAARHEID VAN HET ASBESTHOUDEND MATERIAAL​

Bij een prijsopgaaf wordt er ook rekening gehouden met de bereikbaarheid van het asbesthoudend materiaal. Om moeilijke plekken te bereiken is sloop- en breekwerk soms noodzakelijk. Is er veel inspanning en/of gereedschap nodig om bij het te onderzoeken materiaal te komen, dan zal de prijs stijgen. Het kost de inspecteur dan immers meer tijd om deugdelijk onderzoek te kunnen doen.

DEADLINE VOOR AANLEVEREN​

Er zijn verschillende redenen te bedenken dat u haast heeft bij het verkrijgen van een asbestinventarisatierapport. Denk bijvoorbeeld aan de aanvraag van een omgevingsvergunning van het slopen en/of renoveren van uw woning. Als er spoed zit achter het aanleveren van een asbestinventarisatie, dan kunnen de kosten oplopen. Houd er bovendien rekening mee dat niet iedere bedrijf kan meewerken aan een dergelijk verzoek.

Over Sloop Concurrent

Sloop Concurrent is een sloopbedrijf met een landelijke dekking. Onze gecertificeerde slopers voorzien heel Nederland van kwalitatief en correct sloopwerk. Met meerdere steunpunten door heel Nederland, kunnen wij u snel van dienst zijn. Onze 100 vakbekwame slopers zijn u dan ook graag van dienst en door onze efficiënte manier van werken, kunnen wij u onze sloopwerkzaamheden betaalbaar aanbieden.

Dagelijks helpen wij zowel particulieren als bedrijven met het slopen, renoveren en repareren van verscheidene objecten. Hierbij kunt u denken aan totaalsloop maar ook voor het verwijderen van een draagmuur of schoorsteen draaien onze ervaren slopers hun handen niet om. Wij durven onszelf dan ook een full-service sloopbedrijf te noemen.

Medewerker Sloop Concurrent
Asbest schoorsteen verwijderen
Asbestinventarisatie

Uit welke onderdelen bestaat asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Het grootste gedeelte is voorbehouden voor het onderzoek. Een deel van de kosten zit in de inventarisatie en het overige deel in het opstellen van het asbestinventarisatierapport.

Inventariseren

Nog voordat er een deskundige medewerker van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf ter plekke langskomt, vindt er een zogenoemde ‘deskresearch’ plaats. Er wordt op basis van ter beschikking gestelde informatie, zoals tekeningen, plattegronden, bestekken etcetera onderzoek gedaan. Zo wordt er een historisch onderzoek uitgevoerd naar het pand. Het bouwjaar geeft bijvoorbeeld al veel informatie weg. Ook het bekijken van luchtfoto’s maakt onderdeel uit van ‘deskresearch’.

Onderzoek

Een deskundig onderzoeker zal het gebouw ter plaatse onderzoeken op aanwezigheid van asbest. Asbestverdachte materialen worden bemonsterd en in een gespecialiseerd laboratorium nader onderzocht. In geval van sloop of renovatie wordt een visueel onderzoek aangevuld met een destructief onderzoek. In dat geval vinden er vaak ook sloop- en breekwerkzaamheden plaats.

Rapporteren

De onderzoeksresultaten worden na analyse vastgelegd in een asbestinventarisatierapport. In dit rapport staat exact omschreven wie de opdracht heeft uitgevoerd, om welk pand het gaat en welke onderdelen daarvan zijn onderzocht. Daarnaast staat erin welk type onderzoek er is uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn.

Exacte kosten weten? Vraag een offerte aan

Wilt u weten wat het slopen u gaat kosten? Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontvang binnen 24 uur een offerte via de e-mail. Wilt u liever dat wij u voorzien van een offerte bij u op locatie? Dan is dit natuurlijk geen probleem!

Welk onderzoek is nodig?

Ter plaatse, wordt er een materiaalmonster afgenomen. Aan de hand van het afgenomen monster zal er laboratoriumonderzoek plaatsvinden. Op deze wijze kan er vrij eenvoudig worden vastgesteld of er asbesthoudend materiaal is aangetroffen.

Met dit type asbestinventarisatierapport kunt u een omgevingsvergunning voor het slopen bij de gemeente indienen.

Type B

Blijkt uit het type A-onderzoek dat nader onderzoek nodig is naar asbest op niet direct waarneembare plaatsen? Laat dan een type B-onderzoek uitvoeren. Doordat het asbest niet direct waarneembaar is, zal sloop- en breekwerk vaak onvermijdelijk zijn. Houd er bovendien rekening mee dat herstelwerkzaamheden geen onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Ook met dit type asbestinventarisatierapport kunt u een omgevingsvergunning voor sloop bij de gemeente indienen.

Sloopwerk door Sloop Concurrent

Wat klanten over Sloop Concurrent zeggen

Sloop Concurrent zou natuurlijk nergens zijn zonder haar klanten. Dit is wat onze klanten over ons te zeggen hebben.

Joost van Aspen Particulier

Sloopwerkzaamheden door Sloop Concurrent uit laten voeren. Aardige gasten en goed werk afgeleverd. Zeker een aanrader!

Naomi Gonzales Particulier

Onze draagmuur laten verwijderen door Sloopbedrijf Sloop Concurrent. Alles goed gegaan en zeer content met het eindresultaat.

Ching Hui Bedrijf

Wij hadden last van onze schoorsteen. Deze vakkundig laten verwijderen door dit professionele sloopbedrijf. Alles volgens plan afgehandeld.

Op welke wijze kunt u op de kosten besparen?​

Het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is dus in veel gevallen verplicht. U kunt daardoor geconfronteerd worden met kosten waar u wellicht geen rekening mee heeft gehouden. Er zijn verschillende manieren om de kosten van een asbestinventarisatie zo laag mogelijk te houden.

Een asbestinventarisatiebedrijf uit de buurt kiezen

Bent u op zoek naar een asbestinventarisatiebedrijf, dan is het aanbevolen om op zoek te gaan naar één bij u uit de buurt. Op deze manier kunt u flink besparen op de voorrijkosten die het asbestinventarisatiebedrijf rekent. De gemiddelde voorrijkosten bedragen ongeveer € 0,75,- per kilometer en kunnen flink oplopen.

Een object laten testen op asbest

Omdat asbest niet altijd met het blote oog waar te nemen is, is het soms interessant om voorafgaande aan een asbestinventarisatie een monsteranalyse te doen. U kunt een stukje materiaal naar een laboratorium sturen voor asbestonderzoek. U verkrijgt daarmee de nodige zekerheid over het al dan niet aanwezig zijn van asbest. In verband met uw eigen veiligheid is het aan te raden dat u de monsterafname laat doen door een specialist. De gemiddelde kosten voor een monsteranalyse bedraagt € 60,-.

Houd er echter wel rekening mee dat als u wilt slopen of renoveren, dat een monsteranalyse alleen niet voldoende is. U dient dan altijd een asbestinventarisatierapport te kunnen overleggen.

Sloop Concurrent: Certificeringen en verzekeringen

Als u het sloopwerk door Sloop Concurrent laat uitvoeren, dan kunt u op een fijne samenwerking rekenen. Sloop Concurrent is namelijk goed verzekerd. Wij maken gebruik van een CAR-verzekering (Construction All Risk verzekering), wat inhoudt dat wij verzekert zijn voor materiële schade die ontstaat tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Wij hebben tot op heden nog nooit gebruik hoeven te maken van deze verzekering maar wij nemen graag het zekere voor het onzekere.

Sloop Concurrent is ook een erkend leerbedrijf en leiden de vakmannen van de toekomst op. Zo worden al onze slopers intern opgeleid en besteden wij geen werk uit. Dit ziet u niet alleen terug in de totale kosten maar ook in het eindresultaat. 

Bij het slopen van objecten moet er altijd rekening gehouden worden met asbest. Wij zijn dan ook in het bezit van het dNAA-certificaat. Hierdoor mogen wij asbest verwijderen en dit doen wij dan ook veilig en verantwoord.

VCA ISO 9001 Logo
Verzekering Klaverblad logo
dNAA logo
Erkend leerbedrijf logo

Sloop Concurrent: Andere Populaire diensten

Sloopwerkzaamheden zijn werkzaamheden die wij met vol passie uitvoeren en waar wij goed in zijn. Hieronder vindt u enkele veel gekozen diensten van onze klanten.

Draagmuur verwijderen

Wilt u een open keuken of meer ruimte creëren? Het verwijderen van een draagmuur is voor ons dagelijks werk. Onze vakmannen leveren dan ook vakwerk.

Keuken slopen

Onze experts hebben al ruim 27 jaar ervaring in het slopen en demonteren van keukens. Wij helpen u dan ook graag met deze specialistische klus.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Wilt u meer informatie over onze sloopwerken of zou u graag een gratis en vrijblijvende offerte van ons ontvangen? 

Wij streven ernaar u binnen 24 uur te voorzien van een op maat gemaakte offerte voor uw sloopproject.

Sloop Concurrent

Olivierstraat 16, 2021BL Haarlem

Scroll naar boven